Veelgestelde vragen

Interimwerk

Uitzendarbeid is een vorm van terbeschikkingstelling van personeel. De werknemer wordt aangeworven door het uitzendbureau maar voert prestaties uit in de onderneming van de gebruiker. De uitzendkracht wordt dus niet rechtstreeks aangeworven door de onderneming waar hij werkt, maar geniet wel dezelfde rechten als de andere werknemers op het vlak van loon, arbeidstijd, bescherming tegen arbeidsongevallen of voordelen voortvloeiend uit de sociale zekerheid.

Er bestaat een specifiek paritair comité voor de uitzendarbeid (P.C. 322) waarin vertegenwoordigers zetelen van de uitzendbureaus (Federgon), van de gebruikers (VBO) en van de vakbonden. In het kader van dit paritair comité werd ook een Sociaal Fonds opgericht dat aan de uitzendkrachten verschillende voordelen toekent: eindejaarspremie, borgstelling voor bepaalde leningen, ... De sociale partners van de sector hebben ook de Commissie van Goede Diensten opgericht. Deze Commissie is een overlegorgaan tussen de uitzendbureaus en de vakbonden. Ze kijkt onder meer toe op de correcte toepassing van de wetgeving inzake uitzendarbeid en behandelt alle onderwerpen met een sectorale impact.