Het belang van uitzendarbeid

Uitzendarbeid is een vorm van terbeschikkingstelling van personeel. De werknemer wordt aangeworven door het uitzendbureau maar voert prestaties uit in de onderneming van de gebruiker. De uitzendkracht wordt dus niet rechtstreeks aangeworven door de onderneming waar hij werkt, maar geniet wel dezelfde rechten als de andere werknemers op het vlak van loon, arbeidstijd, bescherming tegen arbeidsongevallen of voordelen voortvloeiend uit de sociale zekerheid.

Er bestaat een specifiek paritair comité voor de uitzendarbeid (P.C. 322) waarin vertegenwoordigers zetelen van de uitzendbureaus (Federgon), van de gebruikers (VBO) en van de vakbonden. In het kader van dit paritair comité werd ook een Sociaal Fonds opgericht dat aan de uitzendkrachten verschillende voordelen toekent: eindejaarspremie, borgstelling voor bepaalde leningen, ... De sociale partners van de sector hebben ook de Commissie van Goede Diensten opgericht. Deze Commissie is een overlegorgaan tussen de uitzendbureaus en de vakbonden. Ze kijkt onder meer toe op de correcte toepassing van de wetgeving inzake uitzendarbeid en behandelt alle onderwerpen met een sectorale impact.

Enkele cijfers 2017

  • Omzet 5.890 miljoen € (+8,8%)  
  • Gepresteerde uren 228 miljoen (+6%)  
  • Aantal uitzendkrachten 440.725
  • 4% zijn verzorgenden of verpleegkundigen

Uitzendkrachten aan het werk met een overeenkomst van onbepaalde duur

Minister van Werk Kris Peeters heeft het concept van uitzendarbeid met een overeenkomst van onbepaalde duur opgenomen in het wetsontwerp Werkbaar en Wendbaar Werk. Dit concept past perfect in de notie werkbaar werk aangezien aan gespecialiseerde medewerkers, hoog- maar zeker ook laaggeschoolde, de kans
geboden wordt om verschillende interessante werkervaringen op te doen terwijl ze toch de zekerheid hebben die een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur kan bieden.

Uitzendarbeid met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur biedt niet alleen een hogere werkzekerheidsgarantie aan de uitzendkracht maar geeft ook aan klant-gebruikers garanties om op een flexibele manier te kunnen rekenen op de beschikbaarheid en inzetbaarheid van professionele arbeidskrachten.
Het systeem laat bovendien toe om nog meer en consequenter te investeren in coaching en opleiding van uitzendkrachten. Het systeem is een toekomstgericht antwoord op de uitdagingen van de arbeidsmarkt en kan de mobiliteit op de arbeidsmarkt verhogen. Het concept biedt bovendien voordelen voor alle betrokken partijen. In onder meer Nederland, Frankrijk en Duitsland wordt er reeds gewerkt met uitzendcontracten van onbepaalde duur.

Wie is de uitzendkracht?

Lees alles over het profielonderzoek van Federgon. www.uitzendkracht2018.be

Deel dit artikel: